Meist

HONEST NEKTAR on:

  • AUS – ehtsa, töötlemata Eesti mee ja kõrge kvaliteedi 100% garantii. 
  • JÄLGITAV – meepäritolu, mesinik ja nektari korjeala vaid ühe kliki kaugusel.
  • PUHAS – Eesti põhjamaine puhas ja liigirikas loodus nektari allikana.

AUS

Meie mesi ei ole kunagi anonüümne ega juhtunud meie NEKTARi purki kuskilt mujalt kui meie mesinik-koostööpartneritelt. Ainult nii on võimalik meie kliendil teada, kes on mee tootnud ning kus ja milline on olnud mee korjeala. Igasse NEKTARi purki jõudnud mee osas on peetud detailset arvestust nii mesiniku kui tema mee osas, igal pakendatud tootel on oma partii number, mis viib tagasi mesinikuni ning konkreetse mee vurritamise ja pakendamise ajani.

Oma koostööpartnereid valime hoolikalt, tunneme neid pikka aega isiklikult ning teame nende oskusi ja kogemusi meetootjatena. Kõik meie tootjad on investeerinud hoolikalt meekäitlusesse, et vastata toidukäitluse nõuetele ning Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liikmetena vastab nende mesindustegevus ka mesinduse hea tava nõuetele.

NEKTARi purkidesse jõuab mesi Väike-Maarjas, kuhu see tuuakse mesinike poolt suurtes meevaatides/ämbrites ning kus see pakendatakse sobivasse NEKTARi jaepakendisse. Ühtne kaubamärk koos toote jälgitavuse lahendusega võimaldab eri meetootjatel teha koostööd mee turustamises, samas pakkuda tarbijale teadmist mee tootnud konkreetsest mesinikust, garanteerides nii tarbija jaoks toote ehtsa kohaliku sisu.

JÄLGITAV

Mesinik ja nektari korjeala vaid ühe kliki kaugusel.

PUHAS

Mee päritolu on tähtis, sest taimed, mida mesilane on nektarit kogudes külastanud, määravad ära mee maitse, värvi, sisu, ensüümide ja vitamiinide rikkuse. Eesti kliimas karastunud, elujõuline ning mitmekesine taimestik on nektarikorjeks suurepärane paik.

Mee täielik jälgitavus

HONEST NEKTAR sündis soovist anda garantii toodete ehtsuse ning päritolu kohta. Meie tootmisprotsess on jälgitav ja läbipaistev ning selle võtmetegijad – mesinikud, mesi, mesilased ja loodus – on toodud siia välja. Toote kasutaja saab tutvuda, kes on konkreetse toote taga, kus toode pärineb ning mida sisaldab.

100% Puhas mesi

Meie mesi ei ole kunagi anonüümne ega juhtunud meie HONEST NEKTAR purki kuskilt mujalt kui meie mesinik-koostööpartneritelt. Meie mesi on aus ja puhas, mis 100% Eesti päritolu ja esmaklassiline kvaliteediga. Mesi, mis on pärit mitmekesisest põhjamaisest metsikust loodusest on hea sinu kehale.

Edasimüüjad

Meie Projekt

Projekti rahastatakse lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetusest.

Projekti üldine eesmärk on kohalike meetootjate konkurentsivõime suurendamine meetoodete müügil lõpptarbijale. Projekti tegevuste kaasabil saavutatud toote allika ja tootmisviisi läbipaistvus tavalise kaupluse anonüümse toote asemel tagab tarbijale kaubamärgi usaldusväärsuse, jutustab tootega seotud loo ning lisab nii tootele väärtust tarneahelas tootjast tarbijani. Kohalike meetootjate koostöös kohaliku mee täiendav väärindamine, tarbijale kohaliku toote garantii senisest suurem teadvustamine kindlustab toidu tootmise ja turustamise tarneahela parema toimimise, tagab tarbijale lisaväärtuse ja meetootjatele tegevuse jätkusuutlikkuse.

Projekti lõpuks oodatava tulemusena on jaekaubanduskettides müügil uue kohalike meetootjate kvaliteet meetoote kaubamärgi sarja meetooted. Lisaks on tarbija varustatud kättesaadava infoga nende meetoodete tootja, tootmisviisi ja sisu kohta, mistõttu tarbija usaldus jaekaubanduskettidest ostetava mee sisu ja kvaliteedi vastu on kasvanud, suurendades nii kohalike meetootjate turujõudu jaekaubandussektoris.

Mee pakendamise kvaliteedi arendamine

MTÜ PAIK heakskiidul ja PRIA toel oleme saanud LEADER vahenditest toetust. Toetuse abiga soetame mee töötlemise seadme, mille abil tõsta meepakenduse kvaliteeti.