Meist

HONEST NEKTAR on:

  • AUS – ehtsa, töötlemata Eesti mee ja kõrge kvaliteedi 100% garantii 
  • JÄLGITAV – meepäritolu, mesinik ja nektari korjeala vaid ühe kliki kaugusel
  • PUHAS – Eesti põhjamaine puhas ja liigirikas loodus nektari allikana

AUS

Meie mesi ei ole kunagi anonüümne ega juhtunud HONEST NEKTARi purki kusagilt mujalt kui meie mesinik-koostööpartneritelt. Ainult nii on võimalik kliendil teada, kes on mee tootnud ning kus ja milline on olnud nektari korjeala. Igasse HONEST NEKTARi pakendisse jõudnud mee üle on peetud detailset arvestust nii mesiniku kui tema mee osas, igal pakendatud tootel on oma partiinumber, mis viib tagasi mesinikuni ning konkreetse mee vurritamise ja pakendamise ajani.

Oma koostööpartnereid valime hoolikalt, tunneme neid pikka aega isiklikult ning teame nende oskusi ja kogemusi meetootjatena. Kõik meie tootjad on investeerinud hoolikalt meekäitlusesse, et vastata toidukäitluse nõuetele ning Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu liikmetena vastab nende mesindustegevus ka mesinduse hea tava nõuetele.

HONEST NEKTARi purkidesse jõuab mesi Väike-Maarjas, kuhu see tuuakse mesinike poolt suurtes meevaatides/ämbrites ning kus see pakendatakse sobivasse HONEST NEKTARi jaepakendisse. Ühtne kaubamärk koos toote jälgitavuse lahendusega võimaldab eri meetootjatel teha koostööd mee turustamises, samas pakkuda tarbijale teadmist mee tootnud konkreetsest mesinikust, garanteerides nii tarbija jaoks toote ehtsa kohaliku sisu.

JÄLGITAV

Mesinik ja nektari korjeala on sinust vaid ühe kliki kaugusel! Sisesta meepakendil olev “parim enne” kuupäev meie kodulehe ülaservas olevasse rubriiki “Kes tegi minu mee?” ja tutvu lähemalt mee tootnud mesiniku, tema mesilaste korjeala ning peamiste korjetaimedega.

PUHAS

Mee päritolu on tähtis, sest taimed, mida mesilane on nektarit kogudes külastanud, määravad ära mee maitse, värvi, sisu, ensüümide ja vitamiinide rikkuse. Eesti kliimas karastunud, elujõuline ning mitmekesine taimestik on nektarikorjeks suurepärane paik.

eesti mesinik

Mee täielik jälgitavus

HONEST NEKTAR sündis soovist anda garantii meetoodete ehtsuse ning päritolu kohta. Meie tootmisprotsess on jälgitav ja läbipaistev ning selle võtmetegijad – mesinikud, mesi, mesilased ja loodus – on tõstetud esile. Iga klient saab tutvuda, kes on konkreetse mee tootnud, kust see pärineb ning milliste taimede nektarit sisaldab.

100% puhas mesi

Meie mesi ei ole kunagi anonüümne ega juhtunud HONEST NEKTAR purki kusagilt mujalt kui meie mesinik-koostööpartneritelt. Meie mesi on aus ja puhas, 100% Eesti päritolu ja esmaklassilise kvaliteediga. Mesi, mis on pärit mitmekesisest põhjamaisest metsikust loodusest, on hea sinu kehale.

Edasimüüjad

Meie Projektid

Lühikese tarneahela projekt

Projekti rahastatakse lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetusest.

Projekti üldine eesmärk on kohalike meetootjate konkurentsivõime suurendamine meetoodete müügil lõpptarbijale. Projekti tegevuste kaasabil saavutatud toote allika ja tootmisviisi läbipaistvus tavalise kaupluse anonüümse toote asemel tagab tarbijale kaubamärgi usaldusväärsuse, jutustab tootega seotud loo ning lisab nii tootele väärtust tarneahelas tootjast tarbijani. Kohalike meetootjate koostöös kohaliku mee täiendav väärindamine, tarbijale kohaliku toote garantii senisest suurem teadvustamine kindlustab toidu tootmise ja turustamise tarneahela parema toimimise, tagab tarbijale lisaväärtuse ja meetootjatele tegevuse jätkusuutlikkuse.

Projekti lõpuks oodatava tulemusena on jaekaubanduskettides müügil uue kohalike meetootjate kvaliteet meetoote kaubamärgi sarja meetooted. Lisaks on tarbija varustatud kättesaadava infoga nende meetoodete tootja, tootmisviisi ja sisu kohta, mistõttu tarbija usaldus jaekaubanduskettidest ostetava mee sisu ja kvaliteedi vastu on kasvanud, suurendades nii kohalike meetootjate turujõudu jaekaubandussektoris.

Mee pakendamise kvaliteedi arendamine

MTÜ PAIK heakskiidul ja PRIA toel oleme saanud LEADER vahenditest toetust. Toetuse abiga soetame mee töötlemise seadme, mille abil tõsta meepakenduse kvaliteeti.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

Iktos OÜ on saanud toetust põllumajandustoodete tootmise arendamise alaste tegevuste elluviimiseks, mee hoiustamiseks sobivate nõude ning automaatse doseerimismasina soetamiseks.

Investeering aitab ettevõttel laiendada sortimenti konkurentsivõimelisemaks ning parandada majanduslikku toimimist.