Meie Mesi

Mesi Eesti põhjamaisest, liigirikkast ja puhtast loodusest on kõrge kvaliteediga ja hinnatud. Mee päritolu on tähtis, sest taimed, mida mesilane on nektarit kogudes külastanud, määravad ära mee maitse, värvi, sisu, ensüümide ja vitamiinide rikkuse. Eesti kliimas karastunud, elujõuline ning mitmekesine taimestik on nektarikorjeks suurepärane paik.

NEKTAR pakub Sulle:

100%-line mee ehtsuse ja kvaliteedi GARANTII 
Ehtne Eesti mesi ja kontrollitud kvaliteet. 


Täielik JÄLGITAVUS
Mesinik, mee tootmisviisid, nektari korjeala vaid ühe kliki kaugusel. 

Projekti rahastatakse
lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetusest

Projekti üldine eesmärk on kohalike meetootjate konkurentsivõime suurendamine meetoodete müügil lõpptarbijale. Projekti tegevuste kaasabil saavutatud toote allika ja tootmisviisi läbipaistvus tavalise kaupluse anonüümse toote asemel tagab tarbijale kaubamärgi usaldusväärsuse, jutustab tootega seotud loo ning lisab nii tootele väärtust tarneahelas tootjast tarbijani. Kohalike meetootjate koostöös kohaliku mee täiendav väärindamine, tarbijale kohaliku toote garantii senisest suurem teadvustamine kindlustab toidu tootmise ja turustamise tarneahela parema toimimise, tagab tarbijale lisaväärtuse ja meetootjatele tegevuse jätkusuutlikkuse.
Projekti lõpuks oodatava tulemusena on jaekaubanduskettides müügil uue kohalike meetootjate kvaliteet meetoote kaubamärgi sarja meetooted. Lisaks on tarbija varustatud kättesaadava infoga nende meetoodete tootja, tootmisviisi ja sisu kohta, mistõttu tarbija usaldus jaekaubanduskettidest ostetava mee sisu ja kvaliteedi vastu on kasvanud, suurendades nii kohalike meetootjate turujõudu jaekaubandussektoris.
Eesti keeles